Telefon: 511 55 99 22
Menu
Aktualności

28 października 2017 r.

W dniu 28.10.2017 r. rozpoczynamy ostatnie już szkolenie zawodowe na operatora koparki dla grupy 9 osób. Szkolenie zakończy się w dniu ... więcej

Szkolenia
Witamy na stronie internetowej projektu: „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces”

O projekcie

Projekt Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa : IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podniesienie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0048/16.

Wartość Projektu wynosi: 1 990 890,09 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 791 800,09 zł

Okres realizacji Projektu: 01.06.2017 r. – 31.08.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 354 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 31.08.2018 r.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które:

  • posiadają niskie kwalifikacje (max. średnie wykształcenie)
  • są w wieku 50+

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.